Отрицательная форма глаголов в Imperfekti. Урок 46.


Haaveile! Toivo! Toimi!
Мечтайте! Желайте! Действуйте!
Финский язык. Урок 46.В этом уроке продолжим знакомство с правилами формирования глаголов в Imperfekti.

Kielteinen (negatiivinen) imperfekti
Отрицательная форма имперфекта

Отрицательная форма Imperfekti образуется совершенно иначе, чем утвердительная. Она всегда состоит из отрицательной частицы, которая подобно глаголу и имеет лицо и число (en, et, ei, emme, ette, eivät), и основного глагола в форме Perfektipartisiippi (в дальнейшем эта форма будет ещё встречаться в других случаях):

Soititko? – En soittanut. Soititteko? – Emme soittaneet.
Ты звонил? – Не звонил. Вы звонили? – Мы не звонили.

Теперь подробно рассмотрим, как формируется Perfektipartisiippi у разных типов глаголов. Эта форма образуется из основной формы глагола Infinitiivi (той которую мы видем в словаре, неопределённой формы глагола) путём прибавления к её основе показателя Partisiippi (-nut, -nyt, -neet, -sut,-syt, -seet, -lut, -lyt, -leet, -rut, -ryt, -reet, -nnut, - nnyt, - nneet) :


Verbityyppi 1, 2

У глаголов первого и второго типов Kielteinen imperfekti показатель Partisiippi в единственном числе –nut, -nyt, а во множественном -neet. Этот показатель прибавляется к основе Infinitiivi (неопределенной форме глагола):

miettiälöytääkäydäsaadatehdä
Positiivinen imperfekti
minämietinlöysinkävinsaintein
Infinitiivin vartalo
mietti-löytä-käy-saa-teh-
Kielteinen imperfekti
minäen miettinyten löytänyten käynyten saanuten tehnyt
sinäet miettinytet löytänytet käynytet saanutet tehnyt
hänei miettinytei löytänytei käynytei saanutei tehnyt
meemme miettineetemme löytäneetemme käyneetemme saaneetemme tehneet
teette miettineetette löytäneetette käyneetette saaneetette tehneet
heeivät miettineeteivät löytäneeteivät käyneeteivät saaneeteivät tehneet

Внимание!
Глагол tietää имеет две формы Perfektipartisiippi:

 • согласно правилам : tietänyt - tietäneet
 • краткая форма, которая чаще всего используется в современной речи : tiennyt – tienneet

Verbityyppi 3

У глаголов третьего типа форма Kielteinen imperfekti зависит от последней буквы основы Infinitiivi.
Если основа Infinitiivi оканчивается на l, r или s, то у показателя Partisiippi n заменяется на соответствующую букву, т.е. в результате последняя буква удваивается.
Поэтому у глаголов третьего типа форма показателя Partisiippi в единственном числе –nut/-nyt, -lut/-lyt, -rut/-ryt, -sut/-syt, а во множественном -neet, -leet, -reet, -seet :

pidelläollasurrapestämennä
Positiivinen imperfekti
minäpitelinolinsurinpesinmenin
Infinitiivin vartalo
pidel-ol-sur-pes-men-
Kielteinen imperfekti
minäen pidellyten olluten surruten pessyten mennyt
sinäet pidellytet ollutet surrutet pessytet mennyt
hänei pidellytei ollutei surrutei pessytei mennyt
meemme pidelleetemme olleetemme surreetemme pesseetemme menneet
teette pidelleetette olleetette surreetette pesseetette menneet
heeivät pidelleeteivät olleeteivät surreeteivät pesseeteivät menneet
Verbityyppi 4, 5, 6

У глаголов четвёртого, пятого и шестого типов форма Kielteinen imperfekti строится очень просто: к основе Infinitiivi добавляется показатель Partisiippi. Единственное отличие у показателя Partisiippi появляется сдвоенная n: в единственном числе –nnut / -nnyt, во множественном -nneet.

luvatakadotamerkitävaljeta
Positiivinen imperfekti
minälupasinkatosinmerkitsinvalkenen
Infinitiivin vartalo
luva-kado-merki-valje-
Kielteinen imperfekti
minäen luvannuten kadonnuten merkinnyten valjennut
sinäet luvannutet kadonnutet merkinnytet valjennut
hänei luvannutei kadonnutei merkinnytei valjennut
meemme luvanneetemme kadonneetemme merkinneetemme valjenneet
teette luvanneetette kadonneetette merkinneetette valjenneet
heeivät luvanneeteivät kadonneeteivät merkinneeteivät valjenneet


Positiivinen ja negatiivinen kysymys imperfektissä.

Положительный и отрицательный вопрос в прошедшем времени.

Здесь рассмотрим глагольный вопрос Verbikysymys и отрицательный вопрос, начинающийся с отрицательной частицы Negatiivinen kysymys.

Вопросительный суффикс –ko / добавляется к глаголу после личного окончания (в положительном вопросе) или к отрицательной частице (при негативном вопросе):

Положительный вопросОтрицательный вопросОтрицательный ответ
Preesens
sinäAnnatko?Etkö anna?Et. (Et anna.)
hänAntaako hän?Eikö hän anna?Ei. (Ei anna)
Imperfekti
minäAnnoinko?Enkö antanut?En. (En antanut.)
sinäAnnoitko?Etkö antanut?Et. (Et antanut.)
hänAntoiko?Eikö antanut?Ei. (Ei antanut.)
meAnnoimmeko?Emmekö antaneet?Emme. (Emme antaneet.)
teAnnoitteko?Ettekö antaneet?Ette. (Ette antaneet.)
heAntoivatko?Eivätkö antaneet?Eivät. (Eivät antaneet.)


В этом уроке читаем новую сказку – финскую версию сказки "Три медведя", ищем глаголы в Imperfekti и записываем их неопределённую форму, тип и отрицательную форму в имперфекте в соответствующем лице и числе. Такая тренировка поможет лучше запомнить материал урока.

Kultakutri ja kolme karhua

Kansansatu, taltioinut: Robert Southey – 1837

Olipa kerran kolme karhua, jotka asuivat pienessä mökissä keskellä metsää. Yksi heistä oli suuren suuri isäkarhu. Toinen oli aika suuri äitikarhu ja kolmas pienen pieni Pikku-Karhu.

Eräänä aamuna äitikarhu keitti kaikille puuroa aamiaiseksi. Ensin hän kaatoi puuroa ison isoon lautaseen isäkarhulle. Sitten hän kaatoi puuroa aika isoon lautaseen itselleen ja lopuksi pienen pieneen lautaseen Pikku-Karhulle. Sitten he menivät kaikki metsään kävelylle odottamaan puuron jäähtymistä.

Samana aamuna eräs pikkutyttö, jota kutsuttiin Kultakutriksi, oli lähtenyt yksin metsään leikkimään. Kultakutri oli kävellyt kauas omasta kotoaan, oikeastaan paljon kauemmas kuin olisi saanutkaan. Mutta Kultakutri oli utelias pikkutyttö, eikä hän aina muistanut totella vanhempiaan. Äkkiä hän huomasi puiden keskellä mökin. ”Kukahan noin sievässä mökissä mahtaa asua?” hän tuumi. Kultakutri koputti uteliaana mökin oveen, mutta kukaan ei vastannut. Hän avasi oven. Sisällä ei näkynyt ketään.

Kultakutri näki pöydällä höyryävät puurolautaset. Puuro tuoksui niin hyvältä, että hän päätti maistaa sitä. Ensin hän maistoi suuren suuresta lautasesta. ”Tämä on aivan liian kuumaa”, hän sanoi. Sitten hän maistoi aika suuresta lautasesta. ”Tämä on ihan liian kylmää”, hän tuumi. Ja viimein hän maistoi pikkuruiselta lautaselta. Se puuro oli juuri sopivaa, ja niin Kultakutri söi koko lautasellisen.

Kultakutria alkoi nyt väsyttää, ja hän päätti istahtaa hetkeksi. Ensin hän istui suureen tuoliin. ”Tämä on aivan liian kova”, hän sanoi. Sitten hän istui aika suureen tuoliin. ”Tämä on aivan liian pehmeä,” hän tuumi. Sitten hän istui pikkuruiseen tuoliin. ”Tämä on juuri sopiva”, hän sanoi. Mutta kun hän istui siinä, tuoli menikin rikki.

Kultakutri meni nyt makuuhuoneeseen. Sielläkään ei ollut ketään, mutta vastasijatut vuoteet näyttivät kovin houkuttelevilta. Ensin hän kokeili suurinta sänkyä. ”Tämä on aivan liian kova”, hän sanoi. Keskikokoinen sänky oli puolestaan aivan liian pehmeä. Mutta pienin sänky oli juuri sopiva, ja hän päätti torkahtaa hieman.

Продолжение в следующем уроке.


В предыдущей части вы должны были найти глаголы: tulla(3), nähdä(2), tuntua(1), kuiskailla(3), kulkea(1), haukkua(1), olla(3), miettiä(1), löytää(1), olla(3), näyttää(1), kuljeskella(3), nähdä(2), kauhistua(1), tuijoittaa(1), ymmärtää(1), sanoa(1), ajatella(3), tarttua(1), kadota(4), kertoa(1), luvata(4), tulla(3), pidellä(3), kertoa(1).
Задание:

 • Сделайте упражнениe
 • Выучите слова

  1. luvata – обещать; разрешать
  2. kuljeskella – скитаться
  3. kauhistua – ужасаться
  4. tuijoittaa – пристално смотреть, таращить глаза
  5. pidellä – держать
  6. raput – лестница
  7. rappu – ступенька
  8. olipa kerran – давным-давно, однажды
  9. karhu – медведь
  10. metsä – лес
  11. eräs (eräänä päivänä) – один (однажды, в один прекрасный день)
  12. keittää – варить, кипятить
  13. aamiainen – завтрак
  14. kaataa – наливать, насыпать; (по)валить
  15. utelias – любопытный
  16. tuumia – задуматься, размышлять
  17. koputtaa – стучать
  18. alkoa – начинать
  19. istahtaa – садиться, присаживаться
  20. torkahtaa – задремать, дремать