Глаголы 1 типа в Imperfekti. Урок 43.


Haaveile! Toivo! Toimi!
Мечтайте! Желайте! Действуйте!
Финский язык. Урок 43.Подолжаем знакомится с глаголами 1 типа, у котрых в Imperfekti появляется окончание -si

Aikamuto Imperfekti
Простое прошедшее время время

Verbityyppi 1

В прошлом уроке имеется начало списка глаголов первого типа, в которых в Imperfekti происходит замена окончания tа/-tä на -si. Прежде чем продолжить список исключений из общих правил, хочу дать несколько подсказок:

 • Во-первых, эти глаголы нужно выучить :-), хотя многие из них имеют общие признаки (смотри дальше).
 • В основе глагола t, а перед ней или две гласных или согласные n, r, l (pyytää; tuntea, piirtää, kieltää)
 • Глаголы оканчиваются обычно на -tаa/-tää (исключение tuntea).
 • В основе глагола обычно два слога (tietä-, lentä-, huuta-; исключения ymmärtää, rakentaa)
 • Помним, что у глаголов в третьем числе единственного числа нет личного окончания!
 • глаголы первого типа в Imperfekti имеют такое же чередование согласных при спряжении, как и в Preesens


Preesens Imperfekti
minähänminähän
alentaaalennanhän alentaaalensinhän alensi
jäljentääjäljennänjäljensin
komentaakomennankomensin
kustantaakustannankustansin
kääntääkäännänkäänsin
lentäälennänlensin
myöntäämyönnänmyönsin
oksentaaoksennanoksensin
pahentaapahennanpahensin
parantaaparannanparansin
rakentaarakennanrakensin
suomentaasuomennansuomensin
venäjäntäävenäjännänvenäjänsin
tallentaatallennantallensin
työntäätyönnäntyönsin
valmentaavalmennanvalmensin
vääntääväännänväänsin
väärentääväärennänväärensin

tuntea !!tunnenhän tunteetunsinhän tunsi

kiertääkierränhän kiertääkiersinhän kiersi
kumartaakumarrankumarsin
murtaamurranmursin
piirtääpiirränpiirsin
siirtääsiirränsiirsin
ymmärtääymmärränymmärsin

Как вы понимаете это не полный список глаголов-исключений, лишь наиболее часто употребляемые.Imperfekti часто используется в рассказах и сказках, поэтому я решила в этом и ближайшем выпусках предоставить вашему вниманию старинную сказку в обработке John Patience. Чтобы сочетать приятное с полезным попробуйте определить основную форму выделенных глаголов. Если можете, пришлите перевод этой сказки, тогда у меня будет возможность опубликовать его для всех. Пишите, ведь мы учимся вместе!


Kahdenkymmenen vuoden uni

Hyvin kauan, kauan sitten eli pienessä kylässä mies nimeltä Rami Rehti. Hän oli oikein mukava mies, joka aina auttoi naapureitaan ja ystäviään ja kuunteli heidän ongelmiaan. Kaikki kylässä pitivät Rami Rehdistä, mutta etenkin kylän lapset olivat ihastuneita häneen, sillä hänellä oli aina aikaa leikkiä lasten kanssa. Rami lennätti lasten leijaa, vuoli heille kaarnaveneitä ja kertoi kummitusjuttuja ja muita satuja.

Valitettavasti Ramin vaimo ei ollut yhtä mieltä kyläläisten kanssa. Hänen mielestään Rami oli laiska, ja siksi hän nalkutti Ramille aamusta iltaan tekemättömistä töistä. ”Aina sinä olet auttamassa muita ihmisiä”, vaimo valitti,”mutta et tee mitään oman tilamme hoitamiseksi. Tilamme saa sinun puolestasi rapistua ja perheesi kulkea rääsyissä, niinkö?” Näihin syytöksiin Rami yleensä jätti vastaamatta ja lähti metsästämään paetakseen vaimon nalkutusta.

Eräänä päivänä metsästysretkellään Rami kuuli jonkun kutsuvan häntä. ”Rami Rehti! Rami Rehti!” Kun Rami käännähti, näki hän oudon pikkumiehen, joka kantoi kovin raskasta tynnyriä olallaan. Pikkumies pyysi Ramia auttamaan häntä kantamisessa. Rami oli heti valmis auttamaan, vaikka hän vähän ihmetteli, kuka tämä pikkumies oli.

Pikkumies näytti Ramille tietä, ja peräkkäin he kulkivat ylös kapeaa polkua. Siinä heidän kiivetessään kuului ukkosenjyrinän kaltaista ääntä, joka sai Ramin hieman varuilleen. Pian he saapuivat tasanteelle, jossa Rami yllätyksekseen näki useita seuralaisensa kaltaisia pikkumiehiä. Pikkumiehet pelasivat jotakin pallopeliä, joka sai aikaan äänen, jota Rami oli erehtynyt luulemaan ukkosen ääneksi.

Kun pikkumiehet huomasivat Ramin, he lopettivat pelinsä ja kääntyivät tuijottamaan häntä. He tuijottivat häntä niin, että Ramia alkoi pelottaa, hänen polvensa löivät loukkua ja hän vapisi.

Продолжение в следующем выпуске.


Задание:

 • Сделайте упражнениe на спряжение глаголов в Imperfekti
 • Выучите слова

  1. alentaa – понижать, сбавлять
  2. jäljentää – копировать, воспроизводить
  3. komentaa – командовать, распоряжаться
  4. kustantaa – оплачивать, финансировать; издавать
  5. kääntää – поворачивать; переводить (с одного языка на другой)
  6. lentää – летать
  7. myöntää – подтверждать; давать кредит
  8. oksentaa – рвать, тошнить
  9. parantaa – улучшать; лечить
  10. suomentaa – переводить на финский язык ( Представляете отдельный глагол!)
  11. venäjäntää – переводить на русский язык ( То же есть)
  12. tallentaa – записывать
  13. työntää – толкать
  14. valmentaa – тренировать
  15. vääntää – скручивать
  16. väärentää – подделывать, фальсифицировать
  17. tuntea – чувствовать; знать, быть знакомым
  18. kiertää – вращать, крутить
  19. kumartaa – кланяться, поклониться
  20. murtaa – ломать, сломить
  21. piirtää – рисовать, чертить
  22. siirtää – перемещать, переставлять
  23. ymmärtää – понимать