Упражнение 48.

Tee monikon nominatiivi

Tuoreleipäonkaupassa.
kaupassa.