Упражнение 44.

Kirjoita verbit passiivin imperfektissa

Mitä torilla tehtiin?

(Myydä) , (ostaa) .