Упражнение 44.

Kirjoita verbit passiivin preesensissa

Mitä torilla tehdään?

(Myydä) , (ostaa) .