Упражнение 43.

Käytä verbistä yksikön tai monikon 3.persoonan imperatiivia.

- Voiko Arto ottaa karkkia?
- Voivatko Arto ja Annukka ottaa karkkia?
- Kyllä,
vain!