Изучаем финский язык вместе.

Урок 42. (20.09.2007)

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Сегодня продолжим знакомиться с пассивной формой глаголов.


Passiivin imperfekti

Пассивная форма глагола в простом прошедшем времени (imperfekti)

Утвердительная форма

Verbityyppi 1

Passiivin imperfekti (также как и passiivin preesens) образуется от слабой основы глагола (формы 1 лица ед. числа) + пассивное окончание ttiin:

kertoa
pukea
noitua
säilöä
työntyä
repiä
(minä) kerro/n
pue/n
noidu/n
säilö/n
työnny/n
revi/n
kerrottiin
puettiin
noiduttiin
säilöttiin
työnnyttiin
revittiin


Внимание! Если основа глагола оканчивается на -a или , то в она заменяется на :

ylentää
sortaa
ylennä/n
sorra/n
ylennettiin
sorrettiin


Verbityyppi 2,3,4,5,6

Пассивная форма глаголов этих типов образуется от основы словарной формы глагола (infinitiivi) + -tiin

2 haravoi-da
hätiköi-dä
haravoitiin
hätiköitiin
3 arvostel-la
ol-la
men-nä
pölis-tä
arvosteltiin
oltiin
mentiin
pölistiin
4 perat-a
pelät-ä
perattiin
pelättiin
5 mainit-a
lääkit-ä
mainittiin
lääkittiin
6 halvet-a
kyet-ä
halvettiin
kyettiin

Внимание! В глаголах 4,5 и 6 групп в passiivin imperfekti –tt-

Отрицательная форма

Отрицательная форма passiivin imperfekti состоит из отрицательного слова ei и пассивного причастия (passiivin 2. partisiippi), которое образуется следующим образом:

Verbityyppi 1

Passiivin 2. partisiippi (также как и passiivin preesens) образуется от слабой основы глагола (формы 1 лица ед. числа) + окончание –ttu / -tty:

kertoa
pukea
noitua
säilöä
työntyä
repiä
(minä) kerro/n
pue/n
noidu/n
säilö/n
työnny/n
revi/n
ei kerrottu
ei puettu
ei noiduttu
ei säilötty
ei työnnytty
ei revitty


Внимание! Если основа глагола оканчивается на -a или , то в она заменяется на :

ylentää
sortaa
ylennä/n
sorra/n
ei ylennetty
ei sorrettu


Verbityyppi 2,3,4,5,6

Passiivin 2. partisiippi образуется от основы словарной формы глагола (Infinitiivi) + -tu/ -ty

2 haravoi-da
hätiköi-dä
ei haravoitu
ei hätiköity
3 arvostel-la
ol-la
men-nä
pölis-tä
ei arvosteltu
ei oltu
ei menty
ei pölisty
4 perat-a
pelät-ä
ei perattu
ei pelätty
5 mainit-a
lääkit-ä
ei mainittu
ei lääkitty
6 halvet-a
kyet-ä
ei halvettu
ei kyetty

Внимание! В глаголах 4,5 и 6 групп в passiivin imperfekti –tt-

Сравните:
Infinitiivi ymmärtää tehdä tulla hakata ansaita nuoreta
Passiivin preesens ymmärretään tehdään tullaan hakataan ansaitaan nuoretaan
Passiivin imperfekti ymmärrettiin tehtiin tultiin hakattiin ansaittiin nuorettiin
Negatiivi, passiivin imperfekti ei ymmärretty ei tehty ei tultu ei hakattu ei ansaittu ei nuorettuВ прошлом номере рассылки нужно было найти глаголы, имеющие форму Passiivi :
otettiin(ottaa), oli keksitty(keksiä), käytetään(käyttää), pystytään(pystyä), muutetaan(muuttaa), pannaan(panna), voidaan(voida), saadaan(saada).
Сегодня читаем интернет-страницу www.nba.fi/fi/hameenlinna , о крепости, расположенной в городе Хаме. В тексте встречаются глаголы в пассивной форме. Найдите их и определите их Infinitiivi форму.

Hämeen linna

Hämeen linna kuuluu Suomen keskiaikaisiin valtakunnanlinnoihin. Se perustettiin oletettavasti Birger Jaarlin Hämeeseen tekemän ristiretken jälkeen 1200-luvun lopulla. Keskiajan kuluessa leirilinnasta rakennettiin asuinlinna linnanpäällikön käyttöön. 1700-luvulla linna korotettiin kolmikerroksiseksi ja ympäröitiin kehämuurirakennuksilla. Ulkoasua hallitsee punatiilen käyttö. Hämeen linna toimi vankilana vuosina 1837-1972. Kun linnan vankilakäytöstä vähitellen luovuttiin, valtio aloitti siellä vuonna 1953 tutkimus- ja restaurointityöt, jotka saatiin päätökseen vuonna 1988.
Päälinnaa esitellään nykyään historiallisena muistomerkkinä.
Hämeen linna ympäristöineen on ainutlaatuinen kulttuuri- ja rakennushistoriallinen kokonaisuus, johon kuuluvat linnan ja kantakaupungin välinen puistovyöhyke sekä linnan kasarmialue. Maisemakokonaisuuden olennaisia osia ovat myös Kaupunginpuisto ja Aulangon rantanäkymät.


Задание:
- Выучите слова
 
903. hakata – рубить
904. nuoreta – молодеть
905. keksiä – изобретать
906. käyttää – употреблять, использовать
907. muuttaa – переезжать
908. linna – замок, крепость
909. keskiaikainen – средневековый
910. valtakunta - государство, держава
911. ristiretki – крестовый поход
912. kehämuuri – каменная стена вокруг крепости, города
913. tiili – кирпич
914. ulkoasu – внешний вид, оформление
915. hallita – господствовать, управлять
916. vankila – тюрьма
917. vähitellen – постепенно
918. valtio – государство
919. tutkimus- изучение, исследование
920. muisto – воспоминание
921. maisema –пейзаж
922. myös – также, тоже
 
- Выполните Упражнение 46.
 

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]