Изучаем финский язык вместе.

Урок 40. (02.03.2007)

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Сегодня начнём знакомиться с пассивной формой глаголов.


Passiivi

Пассивная форма глаголов

Глаголы в предложениях могут быть как активными так и пассивными. Активные глаголы имеют персональные окончания, которые определяют лицо действующего субъекта. В пассивном предложении действие совершается неопределённым лицом (например, каким-то человеком или какими-то людьми) и в финском языке представляются специальной неопределённо-личной формой Passiivi.

Akiivi: Suomalaiset juovat paljon kahvia. Финны пьют много кофе.
Passiivi:Suomessa juodaan paljon kahvia. В Финляндии пьют много кофе.
-
Akiivi: Johtaja allekirjoittaa sopimuksen huomenna.Начальник подпишет договор завтра.
Passiivi: Sopimus allekirjoitetaan huomenna. Договор подпишут завтра.
Пассивная форма также как и активная имеет разные временные формы:

Tempus Aktiivi Passiivi
presesens luen luetaan
imperfekti luin luettiin
perfekti olen lukenut on luettu
pluskvamperfekti olin lukenut oli luettu


Ещё раз хочу подчеркнуть, что пассив имеет только одну личную форму.
Если в глаголе имеется чередование ступеней согласных, то в пассиве всегда слабая ступень, то есть чередование ступеней согласных происходит только в глаголах первого типа.

Пассивная форма глагола в настоящем времени. Passiivin preesens.

 1. Утвердительная форма passiivin preesens

  Verbityyppi 1

  Passiivi образуется от слабой основы глагола (формы 1 лица ед. числа) + пассивное окончание –taan/-tään:

  kertoa
  pukea
  noitua
  säilöä
  työntyä
  repiä
  (minä) kerro/n
  pue/n
  noidu/n
  säilö/n
  työnny/n
  revi/n
  kerrotaan
  puetaan
  noidutaan
  säilötään
  työnnytään
  revitään


  Внимание! Если основа глагола оканчивается на -a или , то в она заменяется на :

  ylentää
  sortaa
  ylennä/n
  sorra/n
  ylennetään
  sorretaan


  Verbityyppi 2,3,4,5,6

  Пассивная форма глаголов этих типов образуется простым дополнением к основной форме глагола (Infinitiivi) –an/-än

  2 haravoida
  hätiköidä
  haravoidaan
  hätiköidään
  3 arvostella
  olla
  mennä
  pölistä
  arvostellaan
  ollaan
  mennään
  pölistään
  4 perata
  pelätä
  perataan
  pelätään
  5 mainita
  lääkitä
  mainitaan
  lääkitään
  6 halveta
  kyetä
  halvetaan
  kyetään


 2. Отрицательная форма passiivin preesens состоит из отрицательного слова ei и из пассивной формы без -an/-än. То есть глаголы 2, 3, 4, 5 и 6 групп имеют форму Infinitiivi:

  1 kerrotaan
  puetaan
  revitään
  ylennetään
  sorretaan
  ei kerrota
  ei pueta
  ei revitä
  ei ylennetä
  ei sorreta
  2 haravoidaan
  hätiköidään
  ei haravoida
  ei hätiköidä
  3 arvostellaan
  ollaan
  mennään
  ei arvostella
  ei olla
  ei mennä
  4 perataan
  pelätään
  ei perata
  ei pelätä
  5 mainitaan
  lääkitään
  ei mainita
  ei lääkitään
  6 halvetaan
  kyetään
  ei halveta
  ei kyetä


  Syksyllä vihannekset säilötään. Осенью консервируют овощи.
  Hallitusta arvostellaan ankarasti. Правительство сильно критикуют.
  Metsässä lehtiä ei haravoida. В лесу листья не сгребают.
  Tätä kalaa ei perata. Эту рыбу не чистят.


Для того, чтобы увидеть как используется пассивная форма в текстах привожу отрывок из книги ”Ammattisuomen käsikirja” Milja Husu, Elise Tarkoma, Aino Vuorijärvi. Это отрывок из главы, в которой учат как надо оформлять различные документы. Найдите глаголы, стоящие в Passiivi и определите их Infinitiivi форму.

Asiakirjat

Monenlaisissa opiskelun sekä työ- ja perhe-elämän tilanteissa tarvitaan asiakirjojen laadinta- ja lukutaitoa. Isosta kaupasta laaditaan kauppakirjan; kun valtuutamme toisen hoitamaan asioita puolestamme, annamme hänelle valtakirjan.
Asiakirja laaditaan, kun halutaan kirjallinen todiste esimerkiksi omistussuhteista tai tehdystä sopimuksesta. Siihen voidaan vedota riitatapauksissa. Monia asiakirjoja varten on valmiiksi painetut lomakkeet, jotka tarvitsee vain täyttää ja allekirjoittaa.
..........

Paperipinnan jako

Asiakirjat tehdään A4-kokoiselle valkoiselle konekirjoituspaperille, vain yhdelle puolelle paperia. Kaksiosaiselle arkille kirjoitetaan ensimmäiselle ja kolmannelle sivulle.

Asiakirjan sivu jaetaan vaakasuorassa kahdeksaan sarakkeeseen. Vasempaan reunaan jätetään 2 cm:n marginaali, ja kohtaa merkitään kaavassa C0:lla (C=column). Siitä alkaen pinta jaetaan 23 mm:n levyisiin sarakkeisiin, joita merkitään tunnuksilla C=-C8. Viimeinen kohta tulee vähintään 7 mm:n päähän oikeasta reunasta. Kukin teksti alkaa jostakin sarakkeen rajakohdasta, niin sanotusta sarkainkohdasta.

Pystysuorassa pinta määräytyy rivien mukaan, mallissa rivin merkkinä R (R=row). Rivejä sivulle mahtuu pienintä riviväliä käyttäen 70. Riveille 1 ja 2 ei kirjoiteta, vaan ensimmäinen kirjoitusrivi on R3.

Tekstin kirjainkooksi suositetaan 10-12 pistettä tekstityypin mukaan. Pääotsikko suunnitellaan koko sisällön kattavaksi ja kirjoitetaan suuraakkosin.

Asiakirja allekirjoitetaan käsialakirjoituksella. Moniin asiakirjoihin tarvitaan myös todistajat varmentamaan oikeaksi joko allekirjoitus tai sisältö. Asiakirjan kopioon vaaditaan kahden henkilön todistusallekirjoitukset. .....Задание:
- Выучите слова
 
865. johtaja – руководитель, директор
866. sopimus – договор, соглашение
867. allekirjoittaa - подписывать
868. pukea – одевать, надевать
869. noitua - колдовать
870. työntyä – проталкиваться, пробиваться
871. repiä – рвать, порвать
872. ylentää – повышать (в должности)
873. sortaa – угнетать, притеснять
874. haravoida – сгребать (граблями)
875. hätiköidä - суетиться
876. arvostella – оценивать, критиковать
877. pölistä – пылить, клубиться
878. perata – чистить, очищать (рыбу, ягоду)
879. mainita - упоминать
880. lääkitä - лечить
881. halveta - дешеветь
882. kyetä – мочь, быть в состоянии
 
- Выполните Упражнение 44.
 

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]