Изучаем финский язык вместе.

Урок 32. (22.10.2006)

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Сегодня продолжим знакомство с правилами формирования глаголов в Imperfekti.


Imperfekti (продолжение).

Ещё несколько замечаний по поводу исключений в первом типе глаголов (у которых в Imperfekti происходит замена -ta/-tä на -si) . В учебнике Лейлы Вайт (Leila White) указывается несколько общих черт этих глаголов:

• эти глаголы нужно выучить, хотя многие из них обозначают какие-либо чувства
• в основе глагола t, а перед ней или две гласных или согласные n, r, l (pyytää; tuntea, piirtää, kieltää)
• глаголы оканчиваются обычно на -tаa/-tää (исключение tuntea)
• в основе глагола обычно два слога (tietä-, lentä-, huuta-; исключения ymmärtää, rakentaa)


Verbityyppi 2

Если основа глагола оканчивается на долгую гласную, то она за меняется на краткую и добавляется показатель Imperfekti i:

VV → Vi

saadajäämyy
minäsainjäinmyin
sinäsaitjäitmyit
hänsaijäimyi
mesaimmejäimmemyimme
tesaittejäittemyitte
hesaivatjäivätmyivät


Если основа глагола заканчивается на i, то спряжение глаголов в Preesens и Imperfekti совпадает:

Vi → Vi

uidaarvioida
minäuinarvioin
sinäuitarvioit
hänuiarvioi
meuimmearvioimme
teuittearvioitte
heuivatarvioivat


Если основа глагола оканчивается на дифтонг, то первая гласная пропадает:

uo → oi
yö → öi
ie → ei

tuodasyödä viedä
minätoinsöinvein
sinätoitsöitveit
häntoisöivei
metoimmesöimmeveimme
tetoittesöitteveitte
hetoivatsöivätveivät


Глаголы tehdä и nähdä склоняются по типу глагола lukea:

tehdänähdä
PreesensImperfektiPreesensImperfekti
minäteenteinnäennäin
sinäteetteitnäetnäit
häntekeetekinäkeenäki
meteemmeteimmenäemmenäimme
teteetteteittenäettenäitte
hetekevättekivätnäkevätnäkivät


Также необходимо выучить склонение глагола käydä в Imperfekti:

käydä
Preesens Imperfekti
minäkäynkävin
sinäkäytkävit
hänkäykävi
mekäymmekävimme
tekäyttekävitte
hekäyvätkävivät
Продолжаем читать сказку и определять основную форму выделенных глаголов и их тип. Хочу обратить ваше внимание на то, что прямая речь выделяется только кавычками и запятыми. Никаких двоеточий и чёрточек. Если абзацы пишутся через строчку, красной строки нет. Подчёркнутые слова являются отрицательной формой глагола в простом прошедшем времени:

Kahdenkymmenen vuoden uni.

jatko

Silloin pikkumies, jonka tynnyriä Rami yhä kantoi, pyysi Ramia laskemaan tynnyrin maahan. Heti kaikki muut pikkumiehet kerääntyivät tynnyrin ympärille ja joivat siitä vuorotellen. Kun kaikki olivat juoneet, pikkumiehet jatkoivat peliään, ja Ramikin lakkasi välitellen pelkäämästä, kun kaikki eivät enää tuijottaneet häntä. Hän tuli jopa niin rohkeaksi, että päätti maistaa pikkumiesten juomaa. Rami täytti juomalla suuren pullon ja maistoi siitä sitten kulauksen.

Juoman maku oli niin erikoinen, että mitä enemmän Rami sitä joi, sitä janoisemmaksi hän tuli. Hetken kuluttua pikkumiehet lopettivat pelinsä ja heidän johtajansa tuli Ramin luo, joka sillä hetkellä tunsi itsensä hyvin uniseksi.

Rami näki yhä useampien pikkumiesten kerääntyvän ympärilleen, mutta sitten hänen silmänsä sulkeutuivat ja hän vaipui syvään, syvään uneen.

Kun Rami heräsi, oli kirkas aurinkoinen aamu. ”Oi!” huokaisi Rami, ”en kai ole nukkunut täällä koko yötä.” Hän katseli ihmeissään ympärilleen nähdäkseen merkkejä pikkumiehistä, mutta ei huomannut mitään erikoista. Vielä oudompaa oli , että hänen ympärilleen oli yhdessä yössä kasvanut korkeita kasveja, ja että hänen vaatteensa näyttivät kovin vanhoita ja kuluneilta.

Hitaasti Rami nousi jaloileen. Hänen selkäänsä kivisti ja hänen jalkansa tuntuivat kovin jäykiltä. Vain vaivalloisesti hän pystyi laskeutumaan alas vuoren rinnettä. Hänen ihmetyksekseen kaikki näytti niin oudolta: polut olivat kasvaneet lähes umpeen ja pieniä puroja virtasi alas rinnettä, vaikka Rami ei muistanut näillä main ennen puroja nähneensä.

Jatkoa seuraa.


В предыдущей части вы должны были найти глаголы: elää (1), olla(3), auttaa(1), kuunnella(3), pitää(1), olla(3), lentää(1), vuolla(3), kertoa(1), olla(3), nalkuttaa(1), valittaa(1), jättää(1), lähteä(1), kuulla(3), käännähtää(1), nähdä(2), kantaa(1), pyytää(1), ihmetellä(3), näyttää(1), kulkea(1), kuukua(1), saada(2), saapua(1), nähdä(2), pelata(4), huomata(4), lopettaa(1), kääntyä(1), tuijottaa(1), alkaa(1), lyödä(2), vapista(3).


Задание:
- Выучите слова
 
686. saada - получать
687. myydä – продавать
688. uida - плавать
689. arvioida - оценивать
690. tuoda – приносить, привозить
691. viedä – уносить, отвезти, отводить
692. jatko - продолжение
693. elää - жить
694. pitää – нравиться, любить (у этого глагола много разных значений)
695. vuolla - выстругивать
696. kertoa - рассказывать
697. nalkuttaa – бранить, пилить
698. valittaa - жаловаться
699. kuulla – слышать (способность)
700. käännähtää - повернуться
701. kantaa – носить, нести
702. ihmetellä - удивляться
703. näyttää - показывать
704. kulkea - ходить
705. kuulua – (по)слышаться
706. huomata – замечать, заметить
707. lopettaa - заканчивать
708. kääntyä - развернуться
709. tuijottaa – смотреть пристально, таращиться
710. vapista - трястись
 
- Выполните Упражнение 36 на спряжение глаголов в Preesens и Imperfekti.
 

[Главная страница] [Предыдущий урок] [Следующий урок]